Info

Danseinfo til alle Bølgendansere

Semesterplan høsten 2020:

Uke 34 & 35: Kompensasjonsuker for vårens mistet kurs 2020 (Gjelder kun elever påmeldt våren 2020)

Uke 36 : Semesterstart (man 31 august – fre 04 september)

Uke 40: Høstferie (man 28 september – fre 02 oktober)

Uke 50: Siste undervisningsuke ( man 07 desember- fre 11 desember)

Babydans høsten 2020: 

Kurs 1:

Uke 36: Kursstart (ons 02 september)

Uke 40: Høstferie – undervisningsfri og stengt (ons 30 september)

Uke 43: Siste kurs (ons 21 oktober)

Kurs 2: 

Uke 44: Kursstart (ons 28 oktober)

Uke 50: Siste kurs (ons 09 desember)

Det er fullt mulig å følge begge kursene eller betale drop in per gang. Ta kontakt for å avtale betaling og kontakt info ved eventuelle avlysninger osv.

 

Kjøpsbetingelser og annen informasjon: 

 • Semesteret har en varighet på 14 uker.
 • Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Bølgen Dansestudio. Foresatte må kjøpe kurs til elever under 18 år.
 • Ved eventuelle endringer av adresse, telefon eller epost plikter dere å opplyse og oppdatere disse endringene.
 • Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. Elevene vil da få tilbud om alternative kurs eller få refundert semesteravgiften.
 • Påmelding er bindende og gjelder for et semester. Første uka i semesteret er prøve uke. Ønsker man å bytte eller ikke følge kurset videre må dette gis beskjed om før andre uka i semesteret. Et administrasjonsgebyr på 150,- vil påfølge ved refundering.
 • Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.
 • Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom eller lignende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.
 •  Bølgen Dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevenes personlige eiendeler, skader i forbindelse med trening eller forestilling.
 • Bølgen Dansestudio har anledning til å bruke bilder/opptak fra forestillinger etc i reklame og presse.
 • Elevene må ha pedagogens samtykke for å bruke dansemateriale fra Bølgen Dansestudio.
 • Force Majeur: Hvis Bølgen Dansestudio er forhindret i sitt arbeid pga omstendigheter vi ikke råder over, som brann, krig og naturkatastrofer, er Bølgen Dansestudio fritatt for ansvar.
 • Vi holder stengt 1 mai og eventuell undervisning denne dagen utgår og vil ikke bli tatt igjen.

Koronabetingelser høsten 2020: 

 • Bølgen Dansestudio forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Ved en oppblomstring av koronasmitte i vår region vil kurs bli avlyst på kort varsel dersom vi blir pålagt å stenge vår virksomhet.
 • VED AVLYSNING AV KURS GRUNNET KORONA :
 • Dersom avlysning av kurs inntrer før kursstart og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet.
 • Dersom avlysning av kurs inntrer etter kursstart vil 200,- tilfalle Bølgen Dansestudio som et administrasjonsgebyr (Dette gjelder per elev og ikke for hvert enkelt kurs eleven er påmeldt) Resterende innbetalt semesteravgift for ikke gjennomførte kurs-uker blir refundert til kunden.
 • Det gis ingen refusjon av enkelt klasser dersom eleven har luftveis-symptomer og derav ikke kan møte til undervisning.

Koronahøst 2020 info: 

PÅMELDING TIL HØST SEMESTERET STARTER MANDAG 10 AUGUST KL 12.00.

Vi starter høstens kurs uke 36 og har høstferie uke 40. Juleforestillingen ville vært gjennomført i uke 50, men er dessverre grunnet dagens situasjon ikke mulig å gjennomføre. Planlagt forestilling juni 2021. Mer info om dette kommer.

REDUSERT KAPASITET – Grunnet smittevernregler i forbindelse med covid-19 har vi denne høsten et begrenset antall elev-plasser. Det er i noen tilfeller satt opp ekstra timer for å sikre at alle skal få plass, men ellers gjelder første mann til mølla.

NY MIDLERTIDIG DANSESAL – For å kunne tilby undervisning til så mange som mulig og samtidig ivareta smittevernreglene, leier vi storsalen i turnhallen i øverste etasje. Samtidig har vi nye lokaler på Nr 1 Fitness i sentrum (over Alti senteret) som erstatter våre to dansesaler i kjelleren på turnhallen.

UNGDOM – Elever på vgs (16-19 år) Disse gruppene reguleres under barneidrett. Alle under 19 år kan trene som normalt uten 1 meters avstand.

VOKSEN – Elever fra 20 år og oppover. Alle voksne på forholde seg til regelen om 1 meters avstand.

TIMER FOR BARN – Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig for foreldre å vente inne i Bølgen sine lokaler når dansetimer for barn pågår. (Med unntak av de minste elevene 3-5 år)

SMITTEVERNREGLER 

 • Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveis-symptomer
 • Vask hender godt med såpe før du kommer til Bølgen Dansestudio
 • Vask/sprite hender ved ankomst/avreise til Bølgen Dansestudio
 • Hyppig håndvask dersom du oppholder deg i lokalene over lenger tid
 • Bytt til innesko når du ankommer Bølgen
 • Møt ferdig skiftet til dansetimen
 • Ta vare på egne klær, sko, ting i egen bag som plasseres i egen sone
 • Ha med egen drikkeflaske, det er ikke tillatt å drikke fra vasken
 • Møt presist til tiden som er oppgitt til deg og din gruppe. Ikke møt opp før tiden og ikke bli igjen i lokalene etter trening.
 • Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/foresatte som venter på elever kan ikke oppholde seg i Bølgen sine lokaler. (Unntak med minste elevene 3-5 år)
 • Hold avstand til andre og følg generelle smitterverntiltak opplyst av Bølgen Dansestudio

SMITTEVERNTILTAK GJENNOMFØRT AV BØLGEN DANSESTUDIO HØSTEN 2020

Reduksjon av trengsel og kontaktpunkt 

 • Maks 20 elever per gruppe eller kohorter med gruppe avstand i storsaler
 • Gruppe med elever over 19 år forholder seg til soner markert med tape slik at 1 meters regelen kan opprettholdes
 • Timeplan er lagt opp slik at dansekurs i tilstøtende studio har forskjellige oppstart og slutt tidspunkt
 • Ny midlertidig dansesal med større plass for å opprettholde smittevernregler
 • Ingen foresatte får oppholde seg i Bølgen sine lokaler

Tydelig informasjon og opplæring 

 • Alle våre pedagoger og assistenter får opplæring av smitteverntiltak før undervisning
 • Det er alltid en ansvarlig smittervern leder tilstede når det er elever eller undervisning i lokalet
 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater
 • Informasjon om gjeldende smitteverntilak er tilsendt elever/foresatte før oppstart

Ekstra renhold

 • Det er satt av 10 min til renhold av dansestudio mellom hver gruppe
 • Toaletter/vasker blir vasket flere ganger daglig og det er iverksatt rutiner for dette
 • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjenglig i våre lokaler og på våre toalett
 • Ekstra renhold av alle kontaktflater i åpningstidene

VELKOMMEN TIL HØST SEMESTER 2020! VI GLEDER OSS TIL Å DANSE MED DERE ALLE IGJEN

 

Hva betaler dere for? 

 • Man blir undervist 14 uker per semester. Klassene har et innhold med faglig utvikling og personlig fremgang.
 • Vi har utdannede dansepedagoger med høyskole eller universitetsnivå som gir eleven en profesjonell dansetrening.
 • Vi har begrenset antall plasser til klassene for at alle skal bli sett og få plass til å bevege seg.
 • Lokalene har blitt pusset opp og er tilpasset og egnet for å ha danseundervisning.
 • I tillegg har vi kaffe/te i oppholdsrom til foreldre som venter, trådløst internett(langbryggen & nr1 fitness), kontortid, fagplan i de forskjellige dansestilene, forestilling i kulturhuset med høy kvalitet og ikke minst et aktivt dansemiljø med flere årlige workshops med både nasjonale og internasjonale dansere/pedagoger og sommerkurs. Pedagogene er også ofte på kurs for å opprettholde sin kompentanse og for å hente inspirasjon til seg selv og elevene.

Vi er medlem av NODA norske dansekunstnere

Logo-til-epostsignatur